Stola, Turin 1919-Heute

Marken:  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Stola ist eine 1919 in Turin gegründete Karosseriebaufirma. Aktuell wird nur Prototypenbau betrieben.

Lancia Thesis S85 2004
Lancia Thesis Stretch 2004 Stola 010h